Please confirm your email address before downloading...

CLIMS-DNA DNA PROFİLLEME
VE EŞLEŞTİRME

CLIMS-DNA Modülü Ulusal DNA Veri Tabanı (CODIS) olarak kullanıma hazırdır.

dna1Bg
DNA Modülünün Özellikleri / Avantajları; ;
 • Gerçek Zamanlı DNA Veri Bankacılığı, Eşleştirme ve Bulaşma uyarısı
 • Yüksek, Orta ve Düşük Dereceli Arama
 • Ulusal DNA Bankası için kullanıma hazır (Ulusal CODIS)
 • Ulusal DNA Veri Bankası için mobil çözümler
 • Ekstraksiyon, Kantifikasyon, PCR ve Elektroforez dahil Tam Plate Süreç Yönetimi
 • HID Gerçek Zamanlı PCR Analiz Yazılımı ile entegrasyon
 • GeneMapper® ID-X Yazılımı ile entegrasyon
 • Hamilton Robotics’teki AutoLys Star ve ID Starlet ile entegrasyon
 • Yeni DNA cihazları ve yazılımları ile entegrasyona hazır
 • Yaygın olarak kullanılan kit üreticileri için tam destek
 • CLIMS Anne-Baba ve Akrabalık Tayini Analiz modülü ile tam entegrasyon
 • Tüpler ve raflarda akıllı etiketleme yöntemleriyle iş akışını güçlendirme
 • Numune hazırlama, ekstraksiyon, DNA ölçümü, PCR Amplifikasyon, Genetik Analiz ve veri yorumlama iş akışı yönetimi Amplifikasyon, Genetik Analiz ve veri yorumlama
dna2Bg

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri