Please confirm your email address before downloading...

CLIMS-CSI OLAY YERİ İNCELEME
YÖNETİMİ

  • Olay yerinde olay ve delil verilerinin işlenmesi için bir Mobil Uygulama
  • Yerinde Otomatik Rapor Oluşturma
  • Tüm CSI Ekipleri arasında CSI süreçlerinin standardizasyonu
  • Olay Yeri İncelemesi, ISO / IEC 17020 Akreditasyonuna Temel oluşturmaktadır.
  • Olay yeri uzmanlarının Verimliliklerinin İzlemesi
  • Merkezden Gerçek Zamanlı İzleme
  • Olay yerinde Akıllı Etiketleme yöntemleriyle CSI işlemlerinin güçlendirilmesi
  • CLIMS iş akışı süreçleriyle tam entegrasyon
crimescene2

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri